Schrijfwijzer

Brits-Engels
Het College van Bestuur heeft bepaald dat we in universitaire documenten het Brits-Engels gebruiken en niet het Amerikaans-Engels.

Richtlijnen voor het Engels

Spelling
Enkele voorbeelden van het gebruik van Brits-Engels:

Niet

-ize (legalize)
-ization (legalization)
-or (behavior)
-program
-center

Maar

-ise (legalise)
-isation (legalisation)
-our (behaviour)
-programme
-centre
(uitzondering zijn eigennamen, zoals Leiden University Medical Center)

Tijden
Gebruik de 24-uursnotatie in plaats van de 12-uursnotatie, met een punt tussen de cijfers en zonder a.m./p.m./o’clock. Bijvoorbeeld: 16.00 hrs.

Datum
Schrijf de datum als volgt: Monday 2 December 2013, (hoofdletters!)

Hoofdletters
In het Engels worden over het algemeen meer hoofdletters voor titels gebruikt dan in het Nederlands. Bijvoorbeeld: Rector Magnificus and President,  the Dean of the Faculty of Law.

Universiteit
Bedoel je een willekeurige universiteit, gebruik dan geen hoofdletter (a university). Als het om de Universiteit Leiden gaat, schrijf je dat met een hoofdletter (the University).

Titel van programma’s  bachelor’s programmes
master’s programmes 
PhD programmes 

Kleine letters
Voor bachelor’s en master’s gebruiken we kleine letters, behalve als het om de specifieke naam van een programma gaat: Bachelor’s Programme in English Language and Culture.

Koppelteken
Het koppelteken wordt veel minder gebruikt in het Engels dan in het Nederlands (bijvoorbeeld  in het Engels schrijven we PhD student, ipv PhD-student, case law ipv case-law).

Dubbele vs enkele aanhalingstekens
Gebruik enkele aanhalingstekens om een citaat aan te geven, en dubbele aanhalingstekens voor een citaat binnen een citaat. Gebruik enkele aanhalingstekens ook om woorden en/of zinsdelen te markeren.   

Hulp nodig bij het vertalen?

Vertaalhulp
Wat zijn de Engelse equivalenten van allerlei Nederlandse woorden op academisch gebied en van allerlei functies in het academisch bedrijf? Voor de terminologie kunt u de Leidse Universitaire Terminologielijst Engels raadplegen. Die bevat vertalingen van terminologie voor gebruik bij de Universiteit Leiden en binnen de academische wereld als geheel. Hebt u toch nog een vraag: taalvraagbaak@hum.leidenuniv.nl

Vertalingen
De vertaalafdeling van het Academic Language Centre van de Universiteit biedt diverse services, zoals vertalingen, redactiewerkzaamheden en taaladvies.