Omschrijving
Een leaflet is een middel om een toelichting of uitgebreide informatie te geven. Het wordt vaak gebruikt op voorlichtingsactiviteiten, beurzen en open dagen.
Op verzoek kan SC&M ook specifieke leaflets produceren.

Formaat
A4 (297 x 210 mm)
Bedrukking: Enkelzijdig of dubbelzijdig, fullcolour

Papier
170 grams Silk mc
135 grams Silk mc

Aantal woorden
Voorzijde
max. 400 woorden
Achterzijde
max. 450 woorden

A4 leaflet - Voorbeelden

Indeling
Beeld bovenaan
Logo + payoff
Vrije indeling kolommen
lettertype
interlinie

Er is een vrije kolomkeuze, zowel voor de voor- en achterzijde mag gekozen worden uit 2- of 3-koloms. Beide zijden moeten wel een gelijk aantal kolommen hebben.

A4 leaflet - Stramien voorzijde

A
Heading Vestula Semi-bold 24/28,5 pt

B
Kader mag groter indien nodig. Tekst mag in twee kleuren, alleen punten gebruiken als het meerdere zinnen zijn.

C
Subheading
Minion
12/15 pt

D
Introtekst
Vestula Semi-bold
10/15 pt
Faculteitskleur

E
Tussenkopje
Vestula Semi-bold
10/12 pt
LEI-blauw

F
Body
Minion regular
8/12 pt
Zwart

G
Opsomming
Minion Regular
8/12 pt
Faculteitskleur

H
Subtussenkopje
Minion Bold
8,5/12pt
LEI-blauw

I
Zie pagina 13, Logo met
pay-off

A4 leaflet - Stramien achterzijde

A
Minion Regular
12/16 pt
Wit

B
Opsomming
Minion Regular
10/16 pt

C
Kleurvlakken mogen in faculteitskleur

D
Opsomming
Minion Regular
10/14 pt
Faculteitskleur

E
URL
Minion Bold
8,5/12 pt
LEI-blauw

F
Zie pagina 13, Logo met
pay-off