Omschrijving
Een folder voor een opleiding heeft als doel om de ontvanger informatie te geven, te enthousiasmeren. en door te verwijzen naar de website.
Het is drukwerk dat bestaat uit één blad dat één maal is gevouwen. Zowel de tekst als het beeld kunnen naar wens worden opgemaakt.

Formaat
A4 (210 x 297 mm)

Omvang
4 pagina’s

Bedrukking
Dubbelzijdig, fullcolour

Papier
170 grams Silk mc
135 grams Silk mc

Aantal woorden
Per pagina 400 tot 650 woorden

A4 Folder - Voorbeelden

Omschrijving
Voor het binnenwerk wordt er een 3-kolomsstramien geadviseerd. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van kaderteksten, beelden en testimonials.

Kleurgebruik
Iedere faculteit mag haar eigen kleur toepassen. Faculteitskleuren komen terug in:
- Koptekst
- Subkopjes
- Introductietekst
- Grafieken
- Kadertekst

A4 Folder - Stramien voorzijde

A
Faculteitskleur

B
Heading
Minion Regular 41/49 pt

Indien tekst te lang voor één regel mag deze over twee regels.

C
Subheading
Vestula Regular 15pt

D
Zie pagina 13, Logo met
pay-off

A4 Folder - Stramien achterzijde

A
Heading Vestula Semi-bold
24/28,5 pt

B
Kader mag groter indien nodig. Tekst mag in twee
kleuren, alleen punten gebruiken als het meerdere zinnen zijn.

C
Introtekst
Vestula Semi-bold
10/15 pt
Faculteitskleur

D
Tussenkopje
Vestula Semi-bold
10/12 pt
LEI-blauw

E
Body
Minion Regular
8/12 pt
Zwart

F
Opsomming
Minion Regular
8/12 pt
Faculteitskleur

G
Testmonialkop
Vestula Semi-bold
13,5/15 pt
Faculteitskleur

H
Testimonialbody
Vestula Regular
9/12 pt
LEI-blauw