A4 Brochure

Omschrijving
Een brochure wordt gebruikt om uitgebreide informatie te geven, zoals bijvoorbeeld in de masterbrochure.
Een brochure bestaat uit 8 of
meer pagina’s en er is ruimte
om dieper op een onderwerp
in te gaan.

Zowel tekst als beeld kan worden aangeleverd en/of in overleg met SC&M worden bepaald.

Formaat
210 x 297 mm

Omvang
8 pagina’s of meer, met een
veelvoud van 4 pagina’s.

Bedrukking
Dubbelzijdig, fullcolour

Papier
170 grams Silk mc (Selfcover)
250 grams Silk mc omslag
170 grams Silk mc binnenwerk
135 grams Silk mc binnenwerk

Aantal woorden
400 tot 650 woorden per pagina

A4 Brochure - Voorbeelden

Kleurgebruik
In de brochure mag de faculteitskleur terugkomen. Is het een algemene brochure, dan zijn meerdere faculteitskleuren toegestaan.

A4 Brochure - Stramien voorzijde

A
Faculteitskleur

B
Heading Minion Regular 41/49 pt

Indien de tekst te lang is voor één regel, dan mag deze over twee regels.

C
Subheading Vestula Regular 15 pt

D
Zie pagina 13, Logo met
pay-off

A4 Brochure - Stramien achterzijde

A
Heading Vestula Semi-bold
24/28,5 pt

B
Kader mag groter indien nodig. Tekst mag in twee
kleuren, alleen punten gebruiken als het meerdere zinnen zijn.

C
Introtekst
Vestula Semi-bold
10/15 pt
Faculteitskleur

D
Tussenkopje
Vestula Semi-bold
10/12 pt
LEI-blauw

E
Body
Minion Regular
8/12 pt
Zwart

G
Testmonialkop
Vestula Semi-bold
13,5/15 pt
Faculteitskleur

H
Testimonialbody
Vestula Regular
9/12 pt
LEI-blauw