Video

Opmaak
De huisstijlrichtlijnen die gelden voor de opmaak van video’s vind je hieronder. SCM heeft huisstijlrichtlijnen geformuleerd voor de opmaak van het startscherm, tekstblokken en eindscherm.

Startscherm
Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd startscherm. Deze komt grotendeels overeen met de cover van de bachelorbrochures voor wat betreft opmaak. 

 • In de bovenste balk komt de titel van de video. Gebruik hiervoor lettertype Minion (Pro) (semi) Bold. Grootte variabel en afhankelijk van lengte titel. De achtergrondkleur is, afhankelijk van het onderwerp of de afzender, LEI-blauw dan wel de faculteitskleur.
 • In de semi-transparante balk, in dezelfde kleur als de titelbalk, kan eventueel een subtitel worden geplaatst in lettertype Vestula. Let er op dat deze nog leesbaar is op een kleiner videoscherm, anders de subtitel weglaten. Deze is niet noodzakelijk.
 • Daaronder is ruimte voor een screenshot uit het filmpje dat de titel ondersteunt en enthousiasmeert om het filmpje te gaan kijken.
 • Gebruik onder dit screenshot het Nederlandstalige logo van de Universiteit Leiden met de Nederlandstalige pay-off ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ bij films voor Nederlandstalig publiek. Voor internationaal publiek gebruik je het logo ‘Universiteit Leiden – The Netherlands’ met Engelstalige pay-off ‘Discover the world at Leiden University’. De pay-off staat altijd in een LEI-blauwe balk.
 • Zie voor de exacte verhoudingen zoals deze ook gelden bij de opmaak van de cover van bachelorbrochures

Tekstblokken
In de video worden tekstblokken geplaatst om bijvoorbeeld de namen van sprekers te vermelden. Zie hieronder twee voorbeelden met richtlijnen:

 • Het tekstblok wordt links uitgelijnd in de rechterhelft als deze via rechts het scherm wordt ‘ingeschoven’ (zie als voorbeeld de video Understanding Teaching Methods, of rechts uitgelijnd op linkerhelft als deze via de linkerkant van het scherm wordt ‘ingeschoven’. Dit is afhankelijk van wat het beste past bij wat er op dat moment in beeld is. Als de spreker bijvoorbeeld rechts in het scherm staat, dan is het beter als het tekstblok links in beeld komt te staan en op deze manier niet voor een deel de spreker overlapt.
 • Het tekstblok bevat linksboven de uitsnede van een driekhoekje, in lijn met de campagnestijl ‘Bij ons leer je de wereld kennen’.
 • Het tekstblok heeft als achtergrondkleur RGB 229, 229, 229, opacity 80%.
 • De grootte van het tekstblok en de letters zijn afhankelijk van de hoeveelheid/lengte van de tekst en daarmee variabel, zolang het maar goed leesbaar is aangezien het tekstblok korte tijd in beeld is. In het bovenstaande voorbeeld is gebruik gemaakt van lettergrootte 61 (N.B.: de lettergrootte is anders dan in een Word-document, maar hierbij helpt een video-editor).
 • Gebruik als lettertype Vestula Bold
 • In het tekstblok is de kleur van de sprekersnaam LEI-blauw. De subtitel kan in de kleur van de betreffende faculteit als dit van toepassing is.


Eindscherm
Aan het einde van de video is het goed om af te sluiten met een duidelijk eindscherm. Zie hieronder een voorbeeld en richtlijnen:

 • Grid bestaand uit 9 vlakken.
 • Gebruik als lettertype Minion (Pro) (semi) Bold voor de tekst in het grote blok en lettertype Vestula voor weblinks/subteksten in het kleinere blok.
 • De eerste twee blokken links bovenin vormen een tekstblok. De achtergrondkleur van het tekstblok is, afhankelijk van het onderwerp/de afzender, LEI-blauw of een van de faculteitskleuren. De tekst moet kort en krachtig zijn en een call to action vormen, bijvoorbeeld ‘Kom naar de Open Dag op 20 februari’.
 • Een weblink (bijv. www.universiteitleiden.nl) kan worden geplaatst in het derde blok middelste rij, of eventuele aanvullende tekst in de vorm van een subtitel.
 • In middelste blok van de onderste rij komt het Nederlandstalige of Engelstalige logo van de Universiteit Leiden (afhankelijk van doelgroep).
 • In de overige blokken kunnen bijvoorbeeld shots komen van sprekers met op de achtergrond een gebouw van de Universiteit Leiden of de steden Leiden/Den Haag. Denk hierbij aan de campagnestijl ‘Bij ons leer je de wereld kennen’.


Muziek
De keuze voor muziek is afhankelijk van het onderwerp van de video en het publiek. Toch zijn ook hiervoor criteria te formuleren waar op kan worden gelet bij het uitkiezen van achtergrondmuziek. De Universiteit Leiden heeft een sterke traditie maar wil ook een extraverte, internationale uitstraling hebben en als een universiteit worden gezien waarbij persoonlijke contacten belangrijk zijn. Afhankelijk van de video kan muziek worden uitgezocht die redelijk up tempo en ‘jong’ is, maar wel passend bij de Universiteit Leiden. Als je een filmpje maakt voor aanstaande studenten dan zal de muziek ook moeten uitstralen dat er iets staat te gebeuren (studenten starten immers aan een nieuwe, spannende fase). Houd dit soort zaken in gedachten bij de muziekkeuze. De muziek kan bijvoorbeeld worden gekocht via The Music Bed. Eén nummer kost dan ongeveer 80 dollar. Een video-editor kan je hierbij helpen. SCM heeft nergens een abonnement op.