Omschrijving
Een PowerPoint-presentatie kan ingezet worden op een voorlichtingsbijeenkomst.

Formaat
4:3 (standaard) en 16:9 (breedbeeld)

Kleur
RGB

Tekst
Kort, bondig en pakkend.

Sjablonen
Breedbeeld (16:9)
Met slidenummering
Windows Nederlands
Mac Nederlands
Windows Engels
Mac Engels

Zonder slidenummering
Windows Nederlands
Mac Nederlands
Windows Engels
Mac Engels

Standaard (4:3)
Met slidenummering
Windows Nederlands
Windows Engels

Zonder slidenummering
Windows Nederlands
Windows Engels

Toepassen op bestaande presentaties

  • Een PowerPoint-presentatie in de oude huisstijl geeft u via deze stappen de nieuwe lay-out:
  • Open het nieuwe sjabloon in PowerPoint
  • Ga naar het tabje Home > New Slide > Reuse Slides…> Slides from file (zorg dat 'Keep source formatting', helemaal onderaan, NIET aangevinkt is)
  • Aan de rechterzijde: klik op de link Open a PowerPoint File of druk op de knop Browse > Browse File...
  • Wandel naar de bestaande presentatie die u wilt omzetten in naar de nieuwe huisstijl
  • Selecteer dat bestaand en klik op Open
  • Voeg de slides in door er een-voor-een op te klikken
  • Neem de gegevens van de oude titelslide (slide 2)  over in de nieuwe standaard titelslide (slide 1) en verwijder daarna de oude titelslide.
  • Loop door alle slides en pas waar nodig e.e.a. nog aan, zoals bijvoorbeeld alle teksten selecteren en van oude opmaak ontdoen met toetscombinatie <Ctrl-Spatiebalk>, oude voetteksten verwijderen, etc.
  • Sla de nieuwe presentatie op als .pptx-bestand onder een nieuwe naam (File > Save as)