Volgvel

Printen op berichtdrager
2.1.1

Regelafstand: 14 pt
Alle tekst staat op het
14-puntsstramien.

A
Naam faculteit/eenheid
Minion Bold 11 pt
Zetbreedte: max. 56 mm.B
Naam dienst/opleiding en eventueel naam medewerker
Minion Semibold 10 pt
Zetbreedte: max. 56 mm

C
Bladnummer
Minion Regular 10 pt
Maximaal 7 regels

E
Brieftekst
Minion Regular 11 pt
Laatste regel op 798 pt
Zetbreedte brief:
max. 144 mm
Laatste regel op 798 pt