Rapport binnenwerk

Printen op bericht drager
2.1.1 of op blanco papier.

Regelafstand 14 pt
Alle tekst staat op het
14-punts stramien.

K
Broodtekst
Minion Regular 11 pt
Inspringen: 24 mm
Zetbreedte: max. 134 mm
Laatste regel op 770 pt

L
Broodtekst inspringen
Minion Regular 11 pt
Inspringen: 30,5 mm
Inspringen eerste
regel: –6,5 mm
Zetbreedte: max. 134 mm

M
Kop 1
Minion Bold 13 pt
Afstand voor: 28 pt
Afstand na: 14 pt
Inspringen: 24 mm
Inspringen eerste
regel: –24 mm

N
Kop 1.1
Minion Bold 11 pt
Afstand voor: 28 pt
Afstand na: 14 pt
Inspringen: 24 mm
Inspringen eerste
regel: –24 mm

O
Kop 1.1.1
Minion Bold 11 pt
Afstand voor: 14 pt
Inspringen: 24 mm
Inspringen eerste
regel: –24 mm

P
Voetregel
Minion Regular 10 pt
Hoogte regel: 812 pt