Faxbericht

Printen op blanco papier
of digitaal versturen.

Regelafstand 14 pt
Alle tekst staat op het
14-puntsstramien.

A
Naam faculteit/eenheid
Minion Bold 11 pt
Zetbreedte: max. 56 mm

B
Naam dienst of
opleiding en eventueel naam van medewerker
Minion Semibold 10 pt Zetbreedte: max. 56 mm

C
Adres afzender en
faxgegevens
Minion Regular 10 pt
Maximaal 7 regels

D
Kopje faxgegevens
Minion Italic 10 pt

E
Faxtekst
Minion Regular 11 pt
Zetbreedte: max. 144 mm
Laatste regel op 798 pt