Briefpapier en zetaanwijzingen

Printen op berichtdrager
2.1.1

Regelafstand: 14 pt
Alle tekst staat op het
14-puntsstramien.
Het merkteken is de 100%-versie (63 pt hoog).


A
Naam faculteit/eenheid:
Minion Bold 11 pt
Zetbreedte: max 56 mm

B
Naam dienst of opleiding
en eventueel naam van medewerker:
Minion Semibold 10 pt
Zetbreedte: max 56 mm

C
Adres afzender en briefgegevens:
Minion Regular 10 pt
Maximaal 7 regels

D
Kopje briefgegevens: Minion Italic 10 pt

E
Adres geadresseerde en brieftekst: Minion Regular 11 pt
Zetbreedte adres:
max. 42 mm
Zetbreedte brief:
max. 144 mm
Laatste regel op 798 pt
De stippellijn geeft aan welk deel altijd zichtbaar is in het venster van een C5-envelop.