Bij commercieel gebruik van beeldmateriaal met geportretteerde personen kan het beeldmateriaal alleen gebruikt worden als de geportretteerde personen hier toestemming voor hebben gegeven d.m.v. een quitclaim. Een quitclaim (figurantenovereenkomst) is een overeenkomst tussen een producent en figurant of tussen een foto-/videograaf en een model. In een quitclaim overeenkomst geeft de geportretteerde zijn toestemming voor de gemaakte opnamen en verklaart hij af te zien van het portretrecht. Zorg ervoor dat de begeleidend persoon van video-fotoshoots voldoende quitclaim-formulieren bij zich heeft en daarbij rekening houdt met onverwachte figuranten.
 
Met geportretteerd personen bedoelen we personen die herkenbaar én prominent op beeld staan. Neem contact op als je twijfelt of je een bepaald beeld kunt gebruiken vanwege personen op de achtergrond.