Pay-off

Het logo staat in een vaste verhouding met de
pay-off die in corporate en marketing-communicatie wordt gebruikt. De pay-off in een 15 pt Minion Regular is opgenomen in een aan drie zijden aflopende blauwe balk van 13,1 mm hoog. De tekst is verticaal gecentreerd in de balk.

De witte balk waar het logo in is geplaatst is 37,06 mm hoog. De ruimte boven en onder het logo is altijd gelijk.

Deze maten gelden voor een logo in de maat 100%. Bij andere maten worden pay-off en balk meegeschaald. De vergroting of verkleining van de pay-off is gelijk aan die van het logo.

Deze maten gelden tevens voor de internationale versie van het logo en de pay-off. Bij andere maten worden pay-off en balk meegeschaald.

Instituutslogo's
Voor de instituten zijn er eigen logo's beschikbaar, in sommige gevallen loopt de instituutsnaam over meerdere regels. Hiervoor geldt dat de witruimte onder de instituutsnaam minimaal 1/3 van de hoogte van het zegel moet zijn.