Logo uitzonderingen

Download

Het merkteken mag worden gebruikt in de versie met de toevoeging ‘The Netherlands’ wanneer het een internationale toepassing betreft en het niet mogelijk is om adresgegevens in de buurt van het merkteken te gebruiken. Gebruik het officiële logo, voeg niet zelf de tekst toe.

Het merkteken met faculteitsnaam mag worden gebruikt op visitekaartjes, bewegwijzering, uitingen voor intern gebruik en follow-up-uitingen. Gebruik het officiële logo, voeg niet zelf de tekst toe.

Het merkteken mag worden gebruikt in de verticale versie indien de leesbaarheid door de beperkte ruimte te gering zou zijn bij gebruik van de normale versie.

Versie uitsluitend voor gebouwbelettering. Toe te passen wanneer de leesbaarheid op grote afstand voorop staat en het zegel fysiek te groot zou worden wanneer de normale versie zou worden gebruikt. Het merkteken is op aanvraag verkrijgbaar.