Logo - maten

100% normaal formaat voor A4
Vaste ruimte: 189 x 105 pt
(66,7 x 37 mm)
Zegelhoogte: 63 pt (22,2 mm)
Minimumafstand: 21 pt

Het logo vande universiteit wordt in één maat beschikbaar gesteld. Wanneer andere formaten benodigd zijn, kunnen geschikte bestandsformaten lineair worden vergroot of verkleind.

Elk volgend formaat kan worden verkregen door het logo tot 125%
te vergroten of tot 80% te verkleinen.

Een bestand in pdf kan goed worden vergroot en verkleind. Png-bestanden zijn minder geschikt voor vergroting.


Lever voor drukwerk altijd
pdf-bestanden aan.