Lettertype Minion

De Minion (of Minion
Pro) is het primaire lettertype van de universiteit.
De Minion (Pro) wordt
voor lopende teksten
toegepast in drukwerk
en in brief- en rapportteksten.
De complete familie mag worden gebruikt, maar Regular, Italic en Bold zijn het meest gangbaar.

Expert fonts
Bij het font Minion zijn
zogenoemde expert
fonts
beschikbaar,
waarin de bijbehorende
onderhangende cijfers
en kleinkapitalen zijn
opgenomen.

Minion Pro
Het font Minion Pro
(afgebeeld) is een Open-
Type-font. Deze fonts hebben een zeer uitgebreide karakterset, inclusief kleinkapitalen en vier verschillende typen cijfers. Minion Pro biedt ook ondersteuning voor Cyrillisch, Baltisch, Grieks
en Oost-Europese talen.

Cijfers
Het verschil tussen de verschillende typen cijfers wordt uitgelegd op de
pagina cijfers.