Knipelement
Download

Voor het knip-element liggen formaat en positie vast. Het knipje wordt altijd uit een grafisch of paginagroot foto-element gesneden. Er mag maximaal 1 knipje per element gebruikt worden. Tekstblokken met bijbehorend knipje zitten standaard in alle templates verwerkt die je op deze website kunt downloaden. Ga hiervoor naar Printuitingen

Formaat
A4: 10,5 x 6 mm
Op grotere A-formaten schaalt het knipje mee (141% naar ieder volgend formaat).

Plaatsing
Het knipje mag in iedere zijde van het blok geplaatst worden. De afstand vanaf de hoek van het element tot het knipje is gelijk aan de hoogte van het knipje.