Voor het knip-element liggen formaat en positie vast. Het knipje wordt altijd uit een grafisch of paginagroot foto-element gesneden. Er mag maximaal 1 knipje per element gebruikt worden.

Formaat
A4: 10,5 x 6 mm
Op grotere A-formaten schaalt het knipje mee (141% naar ieder volgend formaat).

De grootte van het element is dus niet bepalend voor het formaat van het knipje.

Plaatsing
Het knipje mag in iedere zijde van het blok geplaatst worden. De afstand vanaf de hoek van het element tot het knipje is gelijk aan de hoogte van het knipje.