Cijfers

In veel OpenType-fonts, zoals Minion Pro, zijn vier verschillende typen cijfers opgenomen. Of en hoe deze cijfers kunnen worden geselecteerd is afhankelijk van de gebruikte software. In Adobe InDesign vinden we de cijfers in het ‘Tekst en tabellen/Teken/Open-Type- menu’.

In Type1-fonts zit meestal maar één type cijfer. Om bij het font ‘Minion Regular’ mediaevalcijfers te gebruiken moeten de cijfers worden omgezet in het font ‘Minion Regular Small Caps & Oldstyle Figures’.